RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Produkcyjno – Usługowa „DZIEDZIC” – Marian Dziedzic z siedzibą w Łaznowskiej Woli, ulica Rokicińska 104

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania umowy wykonania usługi na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO

3) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (5 lat zaś w przypadku roszczeń cywilnoprawnych z tyt. sprzedaży – 2 lata)

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

5) W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewykonanie usługi.

8) Firma Produkcyjno – Usługowa „DZIEDZIC” – Marian Dziedzic może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz FPU „DZIEDZIC” obsługę księgową, pocztową i kurierską, doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie Umowy .

9) Firma PU „DZIEDZIC” nie ma zamiaru przekazywania Państwa danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10) Firma PU „DZIEDZIC” nie planuje przetwarzać Państwa danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie